Logo Gmina Włocławek

News

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Włocławek

29.09.2015

Mieszkańcy  Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami)  zwołuję  VIII Sesję Rady Gminy Włocławek
VII kadencji w dniu 6 października 2015 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia  VIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VII/15 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 31.08.2015 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015-2033.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
 8. Rozpatrzenie  projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania Panu Wojtasiak Leszkowi tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.  
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania Pani Adamczyk Ewie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.  
 10. Rozpatrzenie  projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania Pani Caban Jolancie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.  
 11. Rozpatrzenie  projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania Panu Caban Wiesławowi tytułu „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”.  
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyboru ławników
  na kadencję w latach 2016-2019.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchylenia Uchwały 
  Nr VII/54/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie
  rezerwatu przyrody "Dębice".
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchylenia Uchwały
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn, Gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały
  Nr VII/59/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Włocławek do Związku  Stowarzyszeń Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z póź. zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.