Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1560

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek

21.09.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.09.2021r., zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Włocławek – Sesję Nadzwyczajną, na dzień 22 września 2021 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2021 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włocławek dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Smólnik.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Włocławek.

 9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Jednocześnie nadmieniam, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego obrady będą przebiegać
z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i ochrony, tj. z użyciem niezbędnych rękawic ochronnych, maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.