Logo Gmina Włocławek

News

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Włocławi

20.10.2015

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  w związku z wnioskiem Radnych Gminy Włocławek z dnia 14.10.2015 r. zwołuję X Sesję Rady Gminy Włocławek ( Sesja Nadzwyczajna) VII kadencji w dniu 21 października  2015r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,
ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia  X Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 1. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej,
 2. Zamknięcie listy kandydatów,
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 1. Przeprowadzenie głosowania ,
 2. Ogłoszenie wyników głosowania.
 1. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 2. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 1. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej,
 2. Zamknięcie listy kandydatów,
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 1. Przeprowadzenie głosowania na Przewodniczącego   Rady Gminy Włocławek,
 1. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek,
 2. Zamknięcie listy kandydatów,
 3. Przeprowadzenie głosowania.
 1. Ogłoszenie wyników głosowania.
 1. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

INFORMACJA:

 1. Projekty  Uchwał Rady Gminy Włocławek pod obrady X Sesji Rady Gminy Włocławek zostały dostarczone Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek w dniu 16.10.2015 r.

Do chwili obecnej ( wybór Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek, wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek, wybór Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy Włocławek), nie miał zastosowania art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym: „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”, który został przywołany w projekcie Regulaminu głosowania odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz projekcie Regulaminu głosowania
w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.