Logo Gmina Włocławek

News

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Włocławek

23.03.2016

Mieszkańcy Gminy Włocławek 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm.)  zwołuję  XIV Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 30 marca 2016 r. o godzinie 13:30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad  XIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XIII/16 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 19.02.2016 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Włocławek.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia opinii
  w przedmiocie  zmiany granic administracyjnych Gminy Włocławek.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2016 r.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2016 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.