Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 291

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włocławku

09.06.2016

W dniu 8 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włocławku. W uroczystym posiedzeniu oprócz delegatów, którzy reprezentowali wszystkie siedem jednostek OSP z terenu gminy Włocławek oraz ustępujących władz Zarządu Oddziału uczestniczyli także licznie zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się m.in. dh Marian Mikołajczyk – Prezes Z.O.P.Z OSP RP, dh Henryk Szałek Sekretarz Z.O.P.Z OSP RP dh Robert Majewski - Komendant Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Wójt Gminy Włocławek – Ewa Braszkiewicz, Pani Aneta Kaczmarek – Skarbnik Gminy Włocławek, Paweł Bogdanowicz - Przewodniczący Rady Gminy Włocławek. W zebraniu wzięli również udział członkowie ustępującego Zarządu.

Na terenie Gminy Włocławek funkcjonuje 7 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 2 należą do KSRG. OSP działające na terenie gminy zrzeszają 357 członków w tym członków zwyczajnych 273, wspierających 48, honorowych 17, MDP 19. Kobiet w szeregach OSP jest 37.

Otwarcia Zjazdu Oddziału Gminnego dokonał dh Stanisław Wawrzonkoski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który następnie prowadzenie obrad przekazał na ręce dh Janusza Tyrały jako Przewodniczącemu Zjazdu, zaś na sekretarza Zjazdu powołano dh Katarzynę Knasiak.

Spośród delegatów wybrano Trzy komisje zjazdowe: Mandatową, Wyborczą  oraz Uchwał i Wniosków, które min. czuwały nad prawidłowością i prawomocnością obrad.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Stanisław Wawrzonkoski złożył sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji 2011-2015.

Stosowne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący dh Janusz Jeske, wnioskując zarazem o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz Oddziału Gminnego. Obecni na zjeździe delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu działającego w kadencji 2011-2015.

Następnie dokonano wyboru i zatwierdzenia nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku ukonstytuowania się nowych władz funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego powierzono ponownie dh Stanisławowi Wawrzonkoskiemu, Wiceprezesem – dh Roman Gołębiewski. Komendantem Gminnym został dh Mirosław Nowacki.

Funkcje Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej powierzono na ręce dh Janusza Jeske.

Wytypowano również  przedstawicieli do Zarządu Oddziału  Powiatowego oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Ustępujące władze Oddziału Gminnego złożyły serdeczne podziękowania dla władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, Komendy Powiatowej PSP, sponsorów, darczyńców oraz osób wspierających działalność OSP oraz Związku OSP RP w minionym okresie.

Ogromnym dokonaniem w mijającej kadencji było pozyskanie samochodów pożarniczych dla jednostek OSP oraz szerokiej gamy sprzętu ratowniczego i pożarniczego, przeprowadzono również istotne remonty w strażnicach OSP.

Galeria zdjęć

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.