Logo Gmina Włocławek

News

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Włocławek

08.09.2016

Włocławek 06.09.2016r.  

ROR.002.4.2016

Mieszkańcy Gminy Włocławek 

Na podstawie art. 20 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XVIII  Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji
w dniu 15 września 2016 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,
ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  XVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XVI/16 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 30.06.2016r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XVII/16 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 26.07.2016r.
 6. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Włocławek na lata 2016 – 2036.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włocławek na lata 2016 – 2026.
 11. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  Nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży” z terenu Gminy Włocławek.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.