Logo Gmina Włocławek

News

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji

31.10.2016

Włocławek, 17.10.2016 r.

 

                                                                           Rada Gminy Włocławek

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

Na podstawie § 5 ust. 1 i 3 Uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Włocławek określił formę konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2016 r. o konsultacjach oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017” zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek. Konsultacje trwały od dnia 29.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

Wyniki konsultacji są następujące:

- nikt nie wyraził pisemnej opinii odnośnie wyżej wymienionego projektu uchwały, w sprawie uchwalenia wyżej wymienionego programu współpracy.

W związku z brakiem pisemnych opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017” zasadnym jest przyjęcie projektu uchwały w proponowanej wersji.

Pobierz PDF

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.