Logo Gmina Włocławek

News

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

20.01.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

  

Nr konkursu LGD: 1/2017

 

Termin składania wniosków: od dnia 06 lutego 2017r. do dnia 20 lutego 2017r. do godz.15.30

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 8.00 do 16.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka) oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: Refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (§2 ust. 1 pkt 7 lit a-b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacjistanowią załącznik nr 9  do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 098 387,00 PLN

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedury oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD -   www.kujawiaki.pl

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

 

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Wzór formularza wniosku o płatność.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 5. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami.
 6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 8. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 9. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakresy tematyczne: infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne.
 10. Oświadczenie w zakresie zastosowania w ramach realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
 11. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.

Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.

Pobierz załączniki (zip)

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Ważna informacja COVID-19

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.