Logo Gmina Włocławek

News

REGULAMIN PIERWSZEGO KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZY MIŁOSNY WIERSZ WALENTYNKOWY”

26.01.2017

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie.

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest inspiracja  i popularyzacja twórczości poetyckiej wśród dzieci i  młodzieży.

Inspirowanie młodych poetów do pisania wierszy  i prezentacji ich  twórczości.

Doskonalenie i utrwalanie umiejętności literacko-oratorskich wśród dzieci i młodzieży.

Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i konfrontacji z innymi uczestnikami konkursu.

II. Adresaci    konkursu:

Konkurs na ,, Najpiękniejszy miłosny  wiersz  walentynkowy” adresowany jest do  uczniów szkół  podstawowych i gimnazjów  Gminy  Włocławek, bez  względu  na  płeć.

Konkurs podzielony jest na II kategorie:

I - szkoła podstawowa -  V-VI klasa.

II - gimnazjum - I-III klasa.

Wymagana  jest  pisemna  zgoda  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  na  publikację wiersza oraz danych osobowych .

III. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik przesyła na konkurs tylko jeden wiersz, związany tematycznie z Walentynkami.

2.Utwór przekazany na konkurs musi być własnego autorstwa, wcześniej niepublikowany, nienagradzany w innych konkursach.

3.Wiersz biorący udział w konkursie należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, napisanych w wersji drukowanej i oznaczonych godłem (pseudonimem) w górnym lewym rogu  kartki. 

4. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce  oraz 3 wyróżnienia;

Wszyscy  finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, np. przyznanie nagród specjalnych.

5. Wszyscy uczestnicy podlegają tym samym kryteriom ocen. Decyzja Organizatora i Jury jest ostateczna i niepodważalna

Formularz karty zgłoszenia załączony jest do Regulaminu.

IV. Organizacja i terminy:

1.Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną kopertę z kartą zgłoszenia, podpisaną tym samym godłem. Zgłoszenie musi zawierać: godło, imię i nazwisko, adres, nr telefonu do kontaktu, adres e -mail  oraz oświadczenie, że wiersz nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej w siedzibie GOK ul. do dnia 07.02.2017r.

Karty i wiersze można również  przesłać na e-mail:

V. Postanowienia końcowe:

1.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zapisy zawarte     w niniejszym regulaminie. O wszystkich sprawach nieujętych w nim decydują organizatorzy.

2.Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac w całości lub fragmentach, na swoich stronach internetowych oraz w materiałach, publikacjach i wydawnictwach promocyjnych,
z  podaniem  tytułu  oraz  imienia  i  nazwiska  autora.

4.Prace konkursowe pisane ręcznie, oznaczone danymi autora, a nie godłem, nie zawierające właściwej liczby egzemplarzy oraz zawierające wulgaryzmy nie będą dopuszczone do konkursu.

5.Koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy konkursu.

6.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z realizacją niniejszego regulaminu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.Adres organizatora konkursu: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie, ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn, z dopiskiem: praca na ,, Najpiękniejszy miłosny  wiersz walentynkowy”  

 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu: Agata Winnicka – Dyrektor GOK.

Karta zgłoszenia

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.