Logo Gmina Włocławek

News

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Włocławek

30.05.2017

Mieszkańcy Gminy Włocławek 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 21 ust.1 Statutu Gminy Włocławek  zwołuję obrady  XXV Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  XXV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie  porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/17 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 23.03.2017 r., oraz protokołu Nr XXIV/17 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 04.04.2017 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038.
 8. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2016 rok.
 10. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok.
 11. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2016 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wytworzyła: IL

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.