Logo Gmina Włocławek

News

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek

18.10.2017

   Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 21 ust.1 Statutu Gminy Włocławek  zwołuję obrady  XXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 13: 30   w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie  porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/17 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 19.09.2017 r.,
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2018 r.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Włocławek.
 16. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Włocławek i osób zobowiązanych do ich złożenia, sporządzona przez podmioty zobowiązane do dokonania analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.