Logo Gmina Włocławek

News

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r.

23.01.2018

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)
z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofertorganizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2018 r.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkomnie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Osoba wskazana:

  1. nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie;
  2. nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać

scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl

do dnia 31 stycznia 2018 r.

W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji.

Pobierz skan ogłoszenia i załączniki

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.