Logo Gmina Włocławek

News

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r.

09.02.2018

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

I. Rodzaj zadania

    1. Zadania publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury”.

2. Dofinansowanie zadania

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury”.

obejmować będzie tylko:

 1. koszty transportu;
 2. koszty wstępu do obiektów kultury,
 3. koszty spektakli, wystaw,
 4. koszty prelekcji,
 5. koszty wyżywienia, noclegów,
 6. ubezpieczenie.

 

II. Kwota na zadanie ogółem – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami).
 2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe.
 3. Zlecanie realizacji zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Czytaj całość...

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.