Logo Gmina Włocławek

News

ZAWIADOMIENIE O XXXII SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

21.03.2018

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 21 ust.1 Statutu Gminy Włocławek  zwołuję obrady  XXXII Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu  28 marca 2018 r. o godzinie 13:30    w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  XXXII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie  porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu,
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/18 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 21.02.2018 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  Nr XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018-2038.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na wykonanie zadania publicznego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn etap II od km 1+342 do km 2+518”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2018 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Pobierz skan

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.