Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 642

Pozyskaliśmy kolejne środku unijne dla uczniów z naszych szkół.

30.05.2018

Gmina Włocławek  pozyskała  środki dla uczniów i nauczycieli ze szkół dla których jest organem prowadzącym w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 maja 2018 r. Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz  i Skarbnik Gminy Włocławek Aneta Kaczmarek podpisały umowę na projekt  pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek – organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli” z Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotrem Całbeckim.

Czas projektu od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Kwota dofinansowania to ponad 800 tys. zł. Podmiotami realizującymi projekt będą szkoły prowadzone przez Gminę Włocławek tj. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Szkoła   Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Projekt obejmie swoim wsparciem 357 uczniów w tym 23 uczniów z niepełnosprawnościami i 183 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 38 nauczycieli z SP w Kruszynie i SP w Smólniku.

Dzięki pozyskanym środkom obie szkoły już od października rozpoczną zajęcia między innymi z języka angielskiego, matematyki, przyrody. Sfinansowane zostaną także zajęcia specjalistyczno – korekcyjno – kompensacyjne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, zajęcia logopedyczne i rehabilitacja ruchowa. Obie szkoły będą realizować w ramach programu doradztwo edukacyjno – zawodowe polegające między innymi na przeprowadzeniu warsztatów edukacyjno – zawodowych i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Działania podjęte podczas projektu przewidują też podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w SP w Kruszynie i SP Smólniku w zakresie metod indywidualnej pracy z uczniem, diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej, pracy metodą eksperymentu m.in. studia podyplomowe – Pedagogika terapeutyczna, Surdopedagogika  dla nauczycieli.

Ze środków unijnych obie szkoły wzbogacą się o nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne: laptopy, drukarki, rzutniki multimedialne, pakiety multimedialne do nauki języków obcych, monitory i stoły interaktywne, mikroskopy z podłączeniem do komputera, aparaty fotograficzne. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  możliwe będzie podwyższenie standardów edukacyjnych w publicznych szkołach na terenie naszej gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.