Logo Gmina Włocławek

News

Bezpieczne żniwa

25.07.2018

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyna są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Zgodnie z §41. ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 4.  zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
 6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 7.  wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący  do  wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione (§41. ust. 2).

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione (§41. ust. 3).

W myśl § 42. ust. 1 strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m lub kubatury 5 000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości (§42. ust. 2):

 1. od budynków wykonanych z materiałów:
 • palnych - 30 m,
 • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
 1. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
 2. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
 3. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
 4. od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
 5.  między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych (§42. ust. 2).

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę (§42. ust. 3).

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione (§ 43).

 

Ponadto zgodnie z § 32. ust. 5 cytowanego rozporządzenia miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

W związku z powyższym, mając na uwadze troskę o powszechne bezpieczeństwo pożarowe ludności, apeluję o przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.