Logo Gmina Włocławek

News

Stanowisko

16.06.2015

Na podstawie § 14 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009 r., Nr 99, poz. 1653 ze zmianami) Radni Gminy Włocławek i Sołtysi Gminy Włocławek, w związku z licznymi i powtarzającymi się szkalującymi wypowiedziami - szczególnie w formie elektronicznej - Pani _____________________, mieszkanki Gminy Włocławek oraz byłej Wójt Gminy Włocławek,  w trosce     o zachowanie dobrego imienia Gminy Włocławek, jej organów, licznego grona  Pań i Panów Radnych,  Sołtysów oraz Pracowników Urzędu Gminy Włocławek

wyrażają następujące stanowisko:

Oświadczamy, że protestujemy przeciwko nieprawdziwym i nieuzasadnionym, przepełnionym językiem nienawiści atakom Pani __________________, wymierzonym w organy władzy gminnej i osoby, zarówno zatrudnione jak i działające społecznie w samorządzie. Należy stwierdzić, że zainicjowane przez Panią _________________ procedury kontrolne przed właściwymi organami nie dały oczekiwanych przez inicjatorkę rezultatów.

Powtarzające się natomiast pomówienia i oszczerstwa ze strony w/w Pani, choć bezpodstawne, to w znacznym stopniu niepotrzebnie  angażują wiele organów  i podmiotów do których są kierowane. W szczególności napastliwe zachowania Pani ________________ destabilizują  oraz dezorganizują pracę i funkcjonowanie osób zatrudnionych i zaangażowanych w działalność samorządową na terenie Gminy Włocławek.

Uważamy, że wysoce nagannym i niewłaściwym jest deprecjonowanie i podważanie wypracowanego przez lata autorytetu i pozytywnego wizerunku władz samorządowych przez jedną osobę.

Powyższe działania nie wynikają z troski o dobro gminy i jej mieszkańców, lecz podejmowane są w celu realizacji prywatnych ambicji i zamierzeń. Nie znajdują również akceptacji ze strony większości mieszkańców gminy, o czym mogą świadczyć wyniki kolejnych, podejmowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, nieudanych co najmniej 11 startów Pani ____________________ w wyborach do organów gminy i jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.

           

Istnieje uzasadniona obawa, że bez stanowczej reakcji, niedopuszczalne i naganne działania Pani _____________________, przepełnione negatywnymi emocjami, będą kontynuowane w szerszym zakresie i narastającej skali.   

Mając powyższe  na uwadze, zwracamy się jednocześnie z apelem do wszystkich podmiotów o adekwatne potraktowanie nieprawdziwych i nieuzasadnionych ataków Pani _____________________ i o szczególną troskę o ochronę uzasadnionych interesów całej wspólnoty samorządowej Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu pism wnoszonych przez w/w Panią. Apelujemy o skuteczne przeciwstawienie się nieuprawnionym naciskom i presji  wywieranej przez Panią ____________________.

Zajęcie niniejszego stanowiska, które nawiązuje w swojej treści do oświadczenia wydanego przez Radę Gminy Włocławek w 2004 roku, wynika z wysuwanych  nadal przez Panią ___________________ bezpodstawnych oskarżeń i insynuacji. Ich skala szczególnie wzrosła po ostatnich przegranych wyborach samorządowych w 2014 r.

Wobec tego typu zachowań, Rada Gminy Włocławek w nowym składzie postanowiła jednoznacznie zaprotestować i wyrazić dezaprobatę, mając na względzie obronę dobrego imienia wspólnoty samorządowej Gminy Włocławek.

 

 

         Radni Gminy Włocławek                                       Sołtysi Gminy Włocławek

 

Pobierz skan dokumentu

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.