Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 937

Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – „Co nam w duszy gra

27.08.2019

Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – „Co nam w duszy gra.

W dniu 28 maja 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – „Co nam w duszy gra” ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na kwotę ogółem 24 881,20. 95% dofinansowania w wys. 23 632,00 zł. wkład własny Gminy 1 225,73 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od: 01.09.2019 do: 30.06.2020r.


 

Projekt pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – „Co nam w duszy gra”, wpisuje się w cel ogólny LSR Stowarzyszenia wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez stworzenie możliwości realizacji zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Włocławek.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-8;

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna-5;

-Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3;

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym-8;

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-3;

-Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu-1;

-Wskaźnik efektywności społecznej-3.

Zajęcia terapeutyczne wpisują się w cel szczegółowy, ponieważ osoby biorące w nich udział będą integrowały się ze sobą i nabywały nowe umiejętności. To forma aktywizacji i integracji środowiska lokalnego i alternatywa dla spędzania wolnego czasu.

Projekt będzie wpływał na realizację przedsięwzięcia poprzez założone w projekcie zajęcia, dzięki którym stworzona zostanie możliwość rozwoju zachowań interpersonalnych i nabycia nowych umiejętności gry na instrumentach. Do udziału w zajęciach zaprosimy również lokalne społeczeństwo. Projekt ma za zadanie zaprezentować mieszkańcom gminy inny sposób spędzania czasu, poznawania ciekawych ludzi i nauczenia się czegoś nowego. Grupa, która jest wspólnotą różnorodnych indywidualności gwarantuje najkorzystniejsze warunki rozwoju. Zetknięcie się „innych” (pod każdym względem) uczy lepszego rozumienia wnikliwego poznania siebie. Głównym celem integracji jest przygotowanie uczestników do godnego życia w społeczeństwie oraz podejmowania różnorakich ról: między innymi kulturalnych. Na zakończenie projektu przewidujemy wspólny występ podczas, którego uczestnicy zajęć zaprezentują swoje umiejętności szerszej widowni.

 

Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach od 18.00-20.00 (w razie konieczności terminy zostaną dostosowane do potrzeb).

Uczestnikami będą osoby dorosłe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz z otoczenia tych osób zamieszkujące na terenie obszaru LSR LGD Dorzecza Zgłowiączki - 8 osób (4 Kobiety i 4 Mężczyzn) wraz z otoczeniem osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 3 osoby ( 2 Kobiety i 1 Mężczyzn).

Celem projektu jest wzrost aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zadania:

Zadania merytoryczne: zajęcia muzyczne z wykwalifikowanym prowadzącym, spotkania z liderem, psychologiem, wyjazd integracyjny do opery - poza terenem LSR (opera położona jest w Bydgoszczy, na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest to najbliżej nas położona tego typu instytucja kulturalna, na obszarze LGD nie ma takiej instytucji dlatego konieczna jest realizacja tego zadania poza obszarem LGD).

 

Podczas cyklu warsztatów uczestnicy nauczą się, podstaw gry na instrumentach i wykonywania niektórych utworów. Będą odrywać dźwięki i bawić się muzyką. Wspólnie z prowadzącym postarają się ułożyć własną kompozycję, a na koniec wykonają utwór muzyczny na specjalnym pokazie podsumowującym warsztaty. Muzyka wywiera wpływ na różne elementy i procesy organizmu. Istnieje wiele doniesień, które wskazują, że nawet samo słuchanie muzyki pomaga. Na zakończenie cyklu zajęć zaprosimy do udziału w spotkaniu lokalnych mieszkańców, aby zaprezentować nowo nabyte umiejętności uczestników.

 

Warsztaty wzmocnią i umożliwią kultywowanie tradycji muzycznych wśród dorosłych mieszkańców gminy Włocławek wykluczonych społecznie. Dzięki realizacji projektu nastąpi ożywienie i wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Włocławek, wzrośnie zainteresowanie kulturą muzyczną. Ponadto realizacja operacji umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej.

Integracja z mieszkańcami zlikwiduje bariery, pozwoli na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, nauczy poprzez obserwację pokrzywdzonych przez los: cierpliwości, szacunku, wytrwałości, umiejętności pokonywania trudności życia codziennego, tolerancji, akceptacji, rozumienia choroby, wrażliwości, empatii, otwartości, uczynności, umiejętności współpracy.

 

Odbiorcami projektu będą osoby w dorosłe, wykluczone społecznie z różnych środowisk, zamieszkujące na terenie Gminy Włocławek i obszaru LSR. Projekt zintegruje i zaktywizuje mieszkańców. Realizacja projektu ma za zadanie zaprezentować wykluczonym społecznie mieszkańcom gminy inny sposób spędzania wolnego czasu, poznawania ciekawych ludzi i nabycia nowych umiejętności.

W ramach projektu

 

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU I POTRWA DO 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne w biurze projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie oraz na stronie internetowej.

Kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, orzeczenia, oświadczeń uczestników, zaświadczenia z PUP. Uczestnik będzie miał możliwość zakwalifikowania się do udziału w warsztatach po złożeniu oświadczenia, iż nie będzie brał udział w innym projekcie finansowanym w ramach EFS oraz po złożeniu oświadczenia, iż nie wykonuje co najmniej jednej czynności dnia codziennego samodzielnie, jeśli nie korzysta z pomocy GOPS. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie rekrutowane na podstawie oświadczenia, iż dana osoba należy do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator projektu.

 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.