Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 970

Ogłoszenie konkursu rewitalizacja 7/2019

19.09.2019

Ogłoszenie o konkursie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD).

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P).

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19

 

Numer konkursu LGD: 7/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny:

CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

 

Przedsięwzięcie LSR:

Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych    i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7

Działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Cel szczegółowy SZOOP:

 

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

 

Ogłoszenie o konkursie PDF - Pobierz

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.