Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 983

Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w gminie Włocławek

31.10.2019

Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw.

W dniu 28 maja 2019 roku Gmina Włocławek podpisała umowę o powierzenie grantu za pomocą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na realizację projektu objętego grantem pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – „Spotkania z Folklorem Kujaw” na kwotę ogółem 24 513,60 zł. 95% dofinansowania z EFS w wys. 23 287,87 zł. wkład własny Gminy 1 225,73 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od: 01.08.2019 do: 29.02.2020


 

Projekt pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw, wpisuje się w cel ogólny LSR Stowarzyszenia wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez stworzenie możliwości realizacji zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Włocławek.

Zajęcia terapeutyczne wpisują się w cel szczegółowy, ponieważ osoby biorące w nich udział będą integrowały się ze sobą i nabywały nowe umiejętności. To forma aktywizacji i integracji środowiska lokalnego i alternatywa dla spędzania wolnego czasu.

Projekt będzie wpływał na realizację przedsięwzięcia poprzez założone w projekcie zajęcia, dzięki którym stworzona zostanie możliwość rozwoju zachowań interpersonalnych i nabycia nowych umiejętności obrzędowości, śpiewu i tańca kujawskiego. Projekt ma za zadanie zaprezentować mieszkańcom gminy inny sposób spędzania czasu, poznawania ciekawych ludzi i nauczenia się czegoś nowego. Grupa, która jest wspólnotą różnorodnych indywidualności gwarantuje najkorzystniejsze warunki rozwoju. Integracja pomiędzy uczestnikami nauczy lepszego rozumienia i wnikliwego poznania siebie. Głównym celem integracji jest przygotowanie uczestników do godnego życia w społeczeństwie oraz podejmowania różnorakich ról: między innymi kulturalnych.

Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu warsztatów terapeutycznych (folklorystycznych), które odbywać się będą w Smólniku w środy w godzinach od 16.00-18.00 i w dwa ostatnie piątki w miesiącu styczniu i lutym – ze względu na przygotowanie pokazu/prezentacji dla mieszkańców z ich udziałem. Dopuszczamy możliwość przesunięcia zajęć ze względu na np. święto. W przedmiotowych warsztatach będą mogli wziąć udział również mieszkańcy spoza projektu, którzy na zakończenie projektu zostaną zaproszeni do udziału w pokazie/prezentacji – „Poznajcie nasze tradycje - Folklor Na Kujawach” zdobytych umiejętności.

Uczestnikami będą osoby dorosłe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz z otoczenia tych osób. Celem projektu jest wzrost aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Włocławek. W ramach projektu prowadzone będą następujące zadania:

Zadania merytoryczne: warsztaty folklorystyczne oraz wyjazdy integracyjne do opery – dwa razy (opera położona jest w Bydgoszczy, na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest to najbliżej nas położona tego typu instytucja kulturalna), na zakończenie zajęć zorganizowana zostanie prezentacja/pokaz – „Poznajcie nasze tradycje - Folklor Na Kujawach”, podczas której uczestnicy projektu zaprezentują swoje umiejętności. Celem warsztatów jest nauka odtwarzania tradycyjnej ludowej muzyki, opartej na wybranych pieśniach, melodiach i tańcach Kujaw. Muzyka ludowa towarzyszyła człowiekowi spełniając rolę użytkową, a także była ściśle powiązana m.in. ze świętami religijnymi, zwyczajami dorocznymi, zabawą itp. Tradycja muzyczna naszego regionu oparta była na bezpośrednim przekazie starszego pokolenia wiejskich muzykantów i śpiewaczek, skierowanym do młodszych pokoleń.

Zajęcia warsztatowe obejmą następujące obszary: naukę pieśni, takich jak: kołysanki, ballady społeczne i religijne, obrzędowe rodzinne i obrzędowe doroczne, naukę tańca (w metrum trójdzielnym: wolny, walczyk, sztajer, oberek, padespan oraz dwudzielnym: polka, kozak, kołomyjka, hucułka, kadryl, czardasz), naukę niestylizowanych tańców (w parach), a także grupowych tańców i zabaw tanecznych (np. krzyżak, kołomyjka, kadryl, padespan). Ogromnie istotne jest przypomnienie i przywrócenie w życiu współczesnego człowieka wartości etycznych zawartych w wiejskiej kulturze muzycznej.

Warsztaty staną się okazją wspólnej wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów
i przyjaźni, a przede wszystkim dadzą możliwość zapoznania się z folklorem i kulturą Kujaw.

Integracja z mieszkańcami zlikwiduje bariery, pozwoli na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, nauczy poprzez obserwację pokrzywdzonych przez los: cierpliwości, szacunku, wytrwałości, umiejętności pokonywania trudności życia codziennego, tolerancji, akceptacji, rozumienia choroby, wrażliwości, empatii, otwartości, uczynności, umiejętności współpracy.

Aktywizacja społeczeństwa docelowo znacznie poprawi jakości życia człowieka. Wywoła zmianę ludzkiej postawy od bierności do podejścia obywatelskiego, nacechowanego chęcią współpracy i współdziałania. Aktywizując uwalnia się energię i potencjał znajdujący się w danej społeczności lokalnej.

Odbiorcami projektu będą osoby w dorosłe, wykluczone społecznie z różnych środowisk, zamieszkujące na terenie Gminy Włocławek i obszaru LSR. Projekt zintegruje i zaktywizuje mieszkańców. Realizacja projektu ma za zadanie zaprezentować wykluczonym społecznie mieszkańcom gminy inny sposób spędzania wolnego czasu, poznawania ciekawych ludzi i nabycia nowych umiejętności.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-8;

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna-5;

-Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3;

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym-8;

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-3;

-Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu-1;

-Wskaźnik efektywności społecznej-3.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.