Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 101

Prośba o nieodpłatne udostępnienie zdjęć archiwalnych

29.05.2018

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Włocławek.

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Włocławek pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Niepodległa 2018” w ramach swojego projektu „ Niepodległa naszą dumą i obowiązkiem”.

W związku z przygotowywaną przez Urząd Gminy Włocławek publikacją popularnonaukową pt. „Gmina Włocławek w okresie walk o niepodległość 1914-1989. Wybrane zagadnienia” pod redakcją Tomasza Dzikiego, zwracam się do Państwa z prośbą o nieodpłatne udostępnienie zdjęć archiwalnych ze zbiorów prywatnych, które można byłoby wykorzystać jako materiał ikonograficzny w ww. publikacji. Publikacja jest przygotowywana w ramach rządowego projektu „Niepodległa 2018”.

więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

25.05.2018

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Włocławek z siedzibą przy ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

więcej

Obrazek dla news_635

Gmina Włocławek wśród najlepszych wnioskodawców Rządowego Programu „Niepodległa 2018”

24.05.2018

Gmina Włocławek – Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie znalazł się w gronie najlepszych wnioskodawców ubiegających się o środki finansowe w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rządowego Programu „Niepodległa 2018”. Wniosek gminy Włocławek pt. „Niepodległa naszą dumą i obowiązkiem” uzyskał kwotę dofinansowania w wysokości 30 tys. zł.

więcej

Obrazek dla news_634

Ćwiczenia „LAS 2018”

23.05.2018

W dniu 22 maja na terenie nadleśnictwa Włocławek, leśnictwa Dąb, miejscowości Dąb Polski  gmina Włocławek odbyły się manewry  „LAS 2018”. Organizatorem ćwiczeń było PSP Włocławek, Nadleśnictwo Włocławek i gmina Włocławek. Tematem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb, instytucji wojska oraz gminy podczas gaszenia pożaru przestrzennego kompleksu leśnego. W ćwiczeniach wzięło udział 28 jednostek OSP z powiatu włocławskiego i radziejowskiego. W manewrach z gminy Włocławek uczestniczyły jednostki OSP z Dębu Polskiego, Smólnika, Warząchewki Polskiej i Kruszyna.

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

21.05.2018

Choceń, dnia 21.05.2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD


w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.


Nr konkursu LGD: 1/2018

więcej

Obrazek dla news_630

NOWY GRANT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMÓLNIKU Z FUNDACJI ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

17.05.2018

15.05.2018 r. Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku otrzymała grant z Fundacji Anwil dla Włocławka. Nauczyciele napisali projekt pt. ,, ,,Akademia Wiedzy i Umiejętności Juniora i Seniora- Razem łatwiej” Jest to projekt społeczno – edukacyjny aktywizujący i integrujący seniorów z dziećmi i młodzieżą Gminy Włocławek.

Projekt zostanie zrealizowany w formie akademii. W ramach jej działalności będą organizowane warsztaty, prelekcje i cykliczne spotkania, podczas których beneficjenci projektu potwierdzą swoje uczestnictwo w „Indeksie Akademii Juniora i Seniora”. Wpisów dokonają prowadzący zajęcia. Aktywni uczestnicy zostaną uhonorowani medalami i pamiątkowymi dyplomami podczas uroczystości kończącej realizację projektu. Już dziś zapraszam do wspólnego spędzania czasu.

Marzenna Kwiatkowska- Dyrektor

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.