Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 48

Komunikat Wód Polskich

12.04.2019

Informujemy, że w dniu 18.04.2019 r. przeprowadzony zostanie przegląd stanu technicznego progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku. W związku z powyższym w godzinach 9:00 - 12:00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień wodny.

Zatrzymanie przepływu spowoduje obniżenie poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metr w rejonie Torunia.

Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

więcej

Egzaminy ośmioklasisty zgodnie z harmonogramem

11.04.2019

Wójt Gminy Włocławek, na podstawie informacji przekazanych  przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku informuje, że egzaminy ośmioklasisty odbędą się w zaplanowanych terminach i zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, tj. w dniach 15-go (poniedziałek), 16-go (wtorek) i 17-go (środa) kwietnia 2019 r.

W tych dniach Dyrektorzy szkół zapewniają również (w szkolnej świetlicy) opiekę nad dziećmi i uczniami, którzy z różnych względów nie mogą mieć zagwarantowanej opieki ze strony rodziców lub opiekunów.

 

/SG/

więcej

Dofinansowanie przebudowy drogi w Modzerowie

11.04.2019

W dniu 28 marca 2019 roku w Toruniu zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Włocławek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej długości 388.5 mb w miejscowości Modzerowo. Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz miasta Włocławka.

więcej

Grant na warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw

11.04.2019

W dniu 8 lutego 2019 roku Gmina Włocławek złożyła wniosek o powierzenie grantu ze środków EFS w ramach RLKS na projekt pn. „Warsztaty terapeutyczne  dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw”. Pismem z dnia 29 marca 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza  Zgłowiączki poinformowała iż po dokonanej ocenie przez organ decyzyjne wniosek został wybrany do dofinansowania oraz ze mieści się w alokacji środków przewidzianej w Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014 – 2020 (LSR).

więcej

Egzaminy gimnazjalne w zaplanowanym terminie.

09.04.2019

Z informacji przekazanych we wtorek (9-go kwietnia) przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku wynika jednoznacznie, że pomimo trwającego strajku nauczycieli

egzaminy gimnazjalne

odbędą się i zostaną przeprowadzone w zaplanowanych terminach,
tj. w dniach 10-go, 11-go i 12-go kwietnia
.

Ponadto, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Kruszynie i Szkoły Podstawowej w Smólniku zapewniają opiekę i możliwość korzystania ze świetlic szkolnych odpowiednio w godz. od 6:30 do 16:30 i od 7:00 do 16:00 przez dzieci i uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziców lub opiekunów.

więcej

Informacja z dnia 8 kwietnia 2019 r. o bieżącej sytuacji w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, tj. w Szkole Podstawowej w Kruszynie i Szkole Podstawowej w Smólniku.

08.04.2019

Z informacji przekazanych w dniu dzisiejszym przez dyrekcje szkół wynika, że  zarówno w Szkole Podstawowej w Kruszynie, jak i w Szkole Podstawowej w Smólniku nauczyciele przystąpili do strajku.

W dniach 8 i 9 kwietnia w obu szkołach odbywają się rekolekcje wielkopostne. W tym czasie dla uczniów, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych, szkoły zapewniają opiekę - czynne są świetlice szkolne w godz. 645 - 1630 w SP w Kruszynie i w godz. 700 - 1500 w SP w Smólniku.

Dyrekcje obu placówek podejmują niezbędne wysiłki i starania, aby do zaplanowanego
w dniach 10-go, 11-go i 12-go kwietnia 2019 r. egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogli przystąpić i aby egzaminy te odbyły się bez jakichkolwiek zakłóceń.

/SG/

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Ważna informacja COVID-19

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.