Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 6

Obrazek dla news_1460

Komunikat o zawieszeniu kursu autobusowego Nowy Duninów – Włocławek – Nowy Duninów

28.06.2021

Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku poinformował Urząd Gminy Włocławek, że w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. zawiesił wykonywanie kursu autobusowego Nowy Duninów – Włocławek z godz. 4:30 oraz Włocławek – Nowy Duninów z godz. 15:30. W związku z powstałą sytuacją Wójt Gminy Włocławek informuję, że są podejmowane działania w celu przywrócenia zawieszonego kursu od dnia 1 września 2021 r. /SG/

więcej

Obrazek dla news_1467

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 1

28.06.2021

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

więcej

Obrazek dla news_1458

Absolutorium dla Wójt Gminy Włocławek

25.06.2021

W dniu 23 czerwca 2021 r. na swoim XXXVI posiedzeniu obradowała Rada Gminy Włocławek. Porządek obrad przewidywał m.in. rozpatrzenie przez Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Radni, po zapoznaniu sięze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielili Pani Wójt Magdalenie Korpolak-Komorowskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

więcej

Obrazek dla news_1457

Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn

24.06.2021

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn, Gmina Włocławek otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie opiewa na kwotę 400.000 zł. Środki te przyznawane były na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsięwzięcia gospodarki rolnej.

więcej

Obrazek dla news_1456

Dofinansowanie zadania : Przebudowa drogi gminnej Gróbce – Sykuła

24.06.2021

W dniu 27 maja 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Włocławek. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,982 km, w obrębie geodezyjnym Gróbce dz. nr 82 i cz. dz. nr 77 ujętego w uchwale 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg.

Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie w wysokości 94 272,00 zł.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.