Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 72

ZAWIADOMIENIE O IX SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

19.04.2019

Włocławek  17.04.2019 r.

ROR.0002.9.2019

                                                                      

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję IX Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

więcej

Podziękowanie dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.

18.04.2019

Tegoroczny kwiecień jest szczególnym miesiącem dla polskiej oświaty, w tym dla oświaty w naszej gminie. Z jednej strony uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, po wielu latach nauki i przygotowań, przystąpili do egzaminów zwieńczających naukę w gimnazjum. Podobnie uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, po wielu latach pracy i przygotowań, przystąpili do egzaminów ośmioklasistów.

Z drugiej zaś strony, egzaminy te przebiegały równolegle z ogólnopolskim  strajkiem nauczycieli.

Rozumiejąc oczekiwania i postulaty środowiska nauczycielskiego, szczególnie w kontekście rozwiązań systemowych oraz finansowych,  mając jednocześnie nadzieję na szybkie rozwiązanie trwającego konfliktu, dziękuję Dyrektorom szkół za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i egzaminów ośmioklasisty oraz troskę o uczniów i ich opiekunów.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie Pani Dyrektor Iwony Kanarek oraz Pani Dyrektor Marzenny Kwiatkowskiej w przygotowanie egzaminów, gdyby nie stała współpraca Pań z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Kruszynie i Szkoły Podstawowej w Smólniku, dobór zespołów nadzorujących przebieg egzaminów oraz bieżąca wymiana informacji z Wójtem Gminy Włocławek.

To w największej mierze dzięki Paniom uczniowie mieli zapewnione możliwie najlepsze warunki przystąpienia do egzaminów, za co raz jeszcze bardzo dziękuję.

 

                                                                                  Magdalena Korpolak-Komorowska

 

                                                                                          Wójt Gminy Włocławek

więcej

INFORMACJA

12.04.2019

Wójt Gminy Włocławek informuje iż w dniu 17.04.2019 r. od godz. 4:00 rano na osiedlu w Nowej Wsi i Kruszynie na ulicach: Rubinowa, Szafirowa, Diamentowa, Ametystowa, Agatowa, Szmaragdowa, Opalowa, odbędzie się czyszczenie nawierzchni jezdni przy krawężnikach zamiatarką komunalną.

W związku z powyższym proszę o udrożnienie ulic w zakresie parkujących pojazdów samochodowych, które mogą utrudniać pracę sprzętu zamiatającego.

Za wyrozumiałość mieszkańców, dziękuję.

więcej

Kanalizacja to nie śmietnik!

12.04.2019

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków. Przypominamy mieszkańcom, czego nie wrzucamy do kanalizacji: 

odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, ścinków, tekstylii, włókien, szczotek, mopów, chusteczek nawilżanych, materiałów opatrunkowych, ręczników papierowych, patyczków do uszu itp.

więcej

Komunikat Wód Polskich

12.04.2019

Informujemy, że w dniu 18.04.2019 r. przeprowadzony zostanie przegląd stanu technicznego progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku. W związku z powyższym w godzinach 9:00 - 12:00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień wodny.

Zatrzymanie przepływu spowoduje obniżenie poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metr w rejonie Torunia.

Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

więcej

Egzaminy ośmioklasisty zgodnie z harmonogramem

11.04.2019

Wójt Gminy Włocławek, na podstawie informacji przekazanych  przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku informuje, że egzaminy ośmioklasisty odbędą się w zaplanowanych terminach i zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, tj. w dniach 15-go (poniedziałek), 16-go (wtorek) i 17-go (środa) kwietnia 2019 r.

W tych dniach Dyrektorzy szkół zapewniają również (w szkolnej świetlicy) opiekę nad dziećmi i uczniami, którzy z różnych względów nie mogą mieć zagwarantowanej opieki ze strony rodziców lub opiekunów.

 

/SG/

więcej

Dofinansowanie przebudowy drogi w Modzerowie

11.04.2019

W dniu 28 marca 2019 roku w Toruniu zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Włocławek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej długości 388.5 mb w miejscowości Modzerowo. Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz miasta Włocławka.

więcej

Grant na warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw

11.04.2019

W dniu 8 lutego 2019 roku Gmina Włocławek złożyła wniosek o powierzenie grantu ze środków EFS w ramach RLKS na projekt pn. „Warsztaty terapeutyczne  dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw”. Pismem z dnia 29 marca 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza  Zgłowiączki poinformowała iż po dokonanej ocenie przez organ decyzyjne wniosek został wybrany do dofinansowania oraz ze mieści się w alokacji środków przewidzianej w Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014 – 2020 (LSR).

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.