Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 73

INFORMACJA

28.03.2019

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż w dniu  8 -9 Kwietnia 2019 roku w miejscowościach Smólnik, Nowa Wieś, Modzerowo, Warząchewka Polska, Dąb Polski zostanie przeprowadzona akcja polegająca na zbiórce odpadów wielkogabarytowych takich jak: niepotrzebny lub zużyty sprzęt AGD i RTV, oraz meble.

Mieszkańcy w tych  dniach  mogą dowozić odpady wielkogabarytowe do wyznaczonego biało - czerwoną taśmą miejsca:

-  Warząchewka Polska przy Remizie OSP

-  Nowa Wieś przy świetlicy wiejskiej ul. Szafirowa

-  Modzerowo przy świetlicy wiejskiej

-  Smólnik przy przystanki PKS w Smólniku ( koło Sołtysa )

-  Dąb Polski przy świetlicy wiejskiej

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

28.03.2019

  1. Wójt Gminy Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 4889).

więcej

Oferta współpracy w ramach Agencji Pocztowej w Smólniku

28.03.2019

W dniu 22 marca do Urzędu Gminy Włocławek wpłynęła odpowiedź na pismo Wójta Gminy Włocławek Magdaleny Korpolak – Komorowskiej  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ponownego uruchomienia placówki pocztowej w miejscowości Smólnik. Poczta Polska S. poinformowała, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji na terenie gminy powinna być uruchomiona co najmniej jedna placówka operatora. W przypadku naszej gminy taka placówka mieści się w Kruszynie przy ul. Szkolnej 9.

więcej

VIII Sesja Rady Gminy Włocławek – 27 marca 2019 r.

28.03.2019

W trakcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Włocławek, Radni zapoznali się z  informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Włocławek w oparciu o Raport roczny 2018  o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, którą przedstawił Pan Krzysztof Rakowski Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz informacją o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Włocławek, przedstawioną przez Pana Grzegorza Sadowskiego Naczelnika Wydziału Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

więcej

INFORMACJA

20.03.2019

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana zgodnie z art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

więcej

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 14:00

19.03.2019

Włocławek  15.03.2019 r.  

ROR.0002.8.2019

                                                                      

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 14:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.