Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 75

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.

03.01.2019

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia.

 

I. Rodzaj zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

 

  1. Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2019 r.”,

 

  1. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r.”,

 

  1. „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2019 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

 

  1. „Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.

03.01.2019

Ogłoszenie

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2019 r. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Osoba wskazana:

  1. nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie;
  2. nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl do dnia 28 stycznia 2019 r.

W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji.

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach w 2019 r.

więcej

Obrazek dla news_730

Strażackie spotkanie opłatkowe w OSP Smólnik

23.12.2018

 

14 grudnia br. o godzinie 15:00 w remizie OSP w Smólniku odbyło się "Strażackie spotkanie opłatkowe"

Strażacka Wigilia jest tradycją kultywowaną od wielu lat. Spotykali się na niej druhowie z Powiatu włocławskiego oraz wielu zaproszonych gości - wójt Gminy Włocławek Magdalena Korpolak – Komorowska, starosta włocławski Roman Gołębiewski, Członek Zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Wojewódzkie w Toruniu druh Piotr Tomaszewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Jacek Kaczmarek, Komendant PSP we Włocławku brygadier Robert Wiśniewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólniku Marzenna Kwiatkowska z nauczycielami,  wójtowie i burmistrzowie z sąsiednich gmin, radni, strażacy z powiatu włocławskiego.

więcej

Zmiana godzin urzędowania

20.12.2018

Pani Magdalena Korpolak-Komorowska - Wójt Gminy Włocławek informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. w wtorki i piątki ulegają zmianie godziny urzędowania w Urzędzie Gminy Włocławek. W związku z potrzebą jeszcze lepszego dostosowania godzin pracy do oczekiwań mieszkańców, wtorek będzie wydłużonym dniem pracy. Oznacza to, że interesanci we wtorki będą mogli załatwiać sprawy w godzinach od 7:30 do 17:00.

Natomiast w piątki czas urzędowania zostaje skrócony od godziny 7:30 do godz. 14:00

Tygodniowy rozkład pracy w Urzędzie Gminy Włocławek jest następujący:

 

- Poniedziałek                         od godz.7:30 do godz. 15:30

- Wtorek                                   od godz.7:30 do godz. 17:00

- Środa                                     od godz.7:30 do godz. 15:30

- Czwartek                               od godz.7:30 do godz. 15:30

- Piątek                                    od godz.7:30 do godz. 14:00

 

Planując wizytę lub załatwienie spraw urzędowych Pani Wójt zwraca uwagę na konieczność  uwzględnienia powyższych zmian.

 

 /SG/

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.