Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 79

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców z dnia 1 października 2018 r.

01.10.2018

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 130, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321, poz. 1349)

Wójt Gminy Włocławek

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Włocławek, Rady Powiatu we Włocławku, do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wójta Gminy Włocławek, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, przy ul. Królewieckiej 7, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu.

więcej

Dotacje na piece i termomodernizację domów jednorodzinnych

30.09.2018

Wójt Gminy Ewa Braszkiewicz  i Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Dariusz Wrzos zapraszają  na szkolenie właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Celem szkolenia będzie zapoznanie z warunkami  dofinansowania m.in.do wymiany , zakupu kotłów, pieców, instalacji pomp ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych, systemów ogrzewania elektrycznego, termomodernizacji budynków jednorodzinnych: wymiany i zakupu stolarki zewnętrznej, instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.

 
Formy dofinansowania:
- dotacja
- pożyczka
- dotacja i pożyczka
 
Szkolenia z udziałem pracowników WFOŚ odbędą się:
3 października o godz. 15  w Szkole Podstawowej w Smólniku - sala gimnastyczna,
3 października o godz. 18 w Szkole Podstawowej w Kruszynie - sala gimnastyczna
Serdecznie zapraszamy
 
Informacje o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze można znaleźć na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

więcej

Obrazek dla news_691

INFORMACJA

25.09.2018

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” w Józefowie informuje, iż obecnie realizuje projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Włocławek pn. „Poznajmy się na kulturze, tradycji i historii”. W ramach projektu członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy Gminy Włocławek uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Poznania i Kórnika. Kolejnym elementem projektu będzie zwiedzanie Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku oraz zapoznanie się jego historią i aktualnie proponowaną ofertą kulturalną centrum.

więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

25.09.2018

Wójt Gminy Włocławek informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa rolne ucierpiały w skutek wystąpienia suszy.

Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR. 

Ponadto w dniu 24 września 2018 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy w monitoringu suszy włączył do szacowania strat na terenie Gminy Włocławek uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. W związku z czym Komisja powołana ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. suszy będzie doszacowywała w/w uprawy.

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

12.09.2018

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie

ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

PI Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 13 – 26 września 2018 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka

właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal,
Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

 

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

12.09.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.