Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 83

Dofinansowanie przebudowy drogi w Modzerowie

11.04.2019

W dniu 28 marca 2019 roku w Toruniu zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Włocławek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej długości 388.5 mb w miejscowości Modzerowo. Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz miasta Włocławka.

więcej

Grant na warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw

11.04.2019

W dniu 8 lutego 2019 roku Gmina Włocławek złożyła wniosek o powierzenie grantu ze środków EFS w ramach RLKS na projekt pn. „Warsztaty terapeutyczne  dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – Spotkania z Folklorem Kujaw”. Pismem z dnia 29 marca 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza  Zgłowiączki poinformowała iż po dokonanej ocenie przez organ decyzyjne wniosek został wybrany do dofinansowania oraz ze mieści się w alokacji środków przewidzianej w Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014 – 2020 (LSR).

więcej

Egzaminy gimnazjalne w zaplanowanym terminie.

09.04.2019

Z informacji przekazanych we wtorek (9-go kwietnia) przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku wynika jednoznacznie, że pomimo trwającego strajku nauczycieli

egzaminy gimnazjalne

odbędą się i zostaną przeprowadzone w zaplanowanych terminach,
tj. w dniach 10-go, 11-go i 12-go kwietnia
.

Ponadto, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Kruszynie i Szkoły Podstawowej w Smólniku zapewniają opiekę i możliwość korzystania ze świetlic szkolnych odpowiednio w godz. od 6:30 do 16:30 i od 7:00 do 16:00 przez dzieci i uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziców lub opiekunów.

więcej

Informacja z dnia 8 kwietnia 2019 r. o bieżącej sytuacji w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, tj. w Szkole Podstawowej w Kruszynie i Szkole Podstawowej w Smólniku.

08.04.2019

Z informacji przekazanych w dniu dzisiejszym przez dyrekcje szkół wynika, że  zarówno w Szkole Podstawowej w Kruszynie, jak i w Szkole Podstawowej w Smólniku nauczyciele przystąpili do strajku.

W dniach 8 i 9 kwietnia w obu szkołach odbywają się rekolekcje wielkopostne. W tym czasie dla uczniów, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych, szkoły zapewniają opiekę - czynne są świetlice szkolne w godz. 645 - 1630 w SP w Kruszynie i w godz. 700 - 1500 w SP w Smólniku.

Dyrekcje obu placówek podejmują niezbędne wysiłki i starania, aby do zaplanowanego
w dniach 10-go, 11-go i 12-go kwietnia 2019 r. egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogli przystąpić i aby egzaminy te odbyły się bez jakichkolwiek zakłóceń.

/SG/

więcej

ZEBRANIA WIEJSKIE DLA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMIENIE WŁOCŁAWEK STYCZEŃ/MARZEC 2019 r. - PODSUMOWANIE

01.04.2019

Podstawę prawną zwołania zebrań we wszystkich sołectwach Gminy Włocławek stanowi § 22 statutów sołectw, zgodnie z którym Wójt Gminy Włocławek na mocy postanowienia zwołuje zebrania wiejskie. We wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczyła Pani Magdalena Korpolak – Komorowska Wójt Gminy Włocławek oraz Pan Zbigniew Reniecki Przewodniczący Rady Gminy Włocławek.

Poniższe podsumowanie zawiera informacje o wybranych sołtysach, radach sołeckich, dacie zebrania, frekwencji oraz zgłoszonych wnioskach.

więcej

Obrazek dla news_819

Pożegnanie Śp. Księdza Kanonika Zygmunta Walczaka

29.03.2019

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko"
Ks. Jan Twardowski 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w dniu  28 marca  2019 roku odszedł do wieczności

Sp. Ksiądz Kanonik Zygmunt Walczak

 

Wieloletni Proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kruszynie.

Żegnamy Zmarłego Śp. Księdza Kanonika Zygmunta Walczaka, który pozostanie w pamięci mieszkańców Gminy Włocławek nie tylko jako  ksiądz, jako duszpasterz, jako osoba duchowna.  Zapamiętamy go, jako człowieka oddanego wierze, bezgranicznie oddanego innym i pełnego poświęcenia w niesieniu pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. 

 

Wyrazy głębokiego współczucia składają

 

Wójt Gminy Włocławek Magdalena Korpolak Komorowska wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Włocławek oraz Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki wraz z Radnymi i Sołtysami. 

 

Msza św żałobna odprawiona zostanie w dniu  30 marca 2019 roku godz.14.00 w Kościele Parafialnym w Michelinie pod wezwaniem Ducha Świętego.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.